Gratis € 18.000,– uit je BV halen? Dat kan!

In 2012 is het BV recht ingrijpend gewijzigd. Met de komst van de zogenaamde FLEX B.V. is het verplichte minimumkapitaal van € 18.000,– komen te vervallen. Dat betekent dat iedereen in theorie met slechts één eurocent een BV kan oprichten.

 

Afstempelen van aandelen

Door het afschaffen van het minimumkapitaal is het mogelijk om € 18.000,– gratis uit de B.V. te halen: het zogenaamde afstempelen op aandelen. Dit is eigenlijk niets anders dan het verlagen van de nominale waarde van de aandelen.

[su_spacer size=”10″]Praktijkvoorbeeld

Iemand richt in 2010 een BV op en stort – in dat jaar nog verplicht – € 18.000,– aan aandelen: 180 aandelen van € 100,–.
Deze persoon hoort vervolgens nu van zijn accountant dat hij belastingvrij € 18.000,– uit zijn BV kan halen. In overleg met zijn accountant besluit deze persoon de aandelen ‘af te stempelen’ tot € 1,– per aandeel. Op ieder aandeel betaalt hij dus € 99,– terug, in totaal dus € 17.820,– (180 x x € 99,–). Hij houdt uiteindelijk dus € 180,– aan gestort aandelenkapitaal over.

[su_spacer size=”10″]Voorwaarden

Mag dit nu allemaal zomaar? Het antwoord is nee. Om geld vrij van belasting uit je BV te halen, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:

  1. Je moet de statuten van de vennootschap wijzigen. In het praktijkvoorbeeld staat in de huidige statuten dat de nominale waarde van de aandelen € 100,– bedraagt. Als je wil afstempelen tot bijvoorbeeld € 0,01, dan moet de nominale waarde van de aandelen in de statuten ook op € 0,01 worden gesteld.
  2. Voor de afstempeling moet voldaan zijn aan de zogenaamde uitkeringstoets. Deze toets houdt in dat de B.V. na de afstempeling en de uitkering van het bedrag aan de aandeelhouder in staat moet zijn om de opeisbare schulden te voldoen. Ook eventueel opgebouwde pensioenaanspraken mogen geen gevaar lopen als de afstempeling heeft plaatsgevonden.

[su_spacer size=”10″]Hoger voordeel bij afstempeling

In sommige gevallen valt het voordeel bij afstempeling nog hoger uit. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de aandelen bij de oprichting van de BV niet met eigen geld zijn volgestort, maar met geleend geld. En dat geleende geld is terugbetaald door geld terug te lenen van de BV om vervolgens die oorspronkelijke lening af te lossen (het zogenaamde kasrondje).  Over de schuld aan de B.V. moet namelijk een zakelijke rente worden betaald. Deze zakelijke rente is niet aftrekbaar, terwijl de BV de rente wel moet aanmerken als winst en daar dus vennootschapsbelasting over betalen. Je kunt dan profiteren van de afstempeling en op een goedkope manier de schuld aan de BV aflossen. Je betaalt dan meteen geen (niet aftrekbare) rente meer aan de BV.

[su_spacer size=”10″]Wilt u weten of dit interessant is voor u?

Onder (strikte) voorwaarden is het dus zeker mogelijk belastingvrij geld uit je BV te halen. Wij helpen je daarin graag verder op weg. Aarzel niet een neem contact met ons op.