Notariskantoor in hartje Breda

Notariskantoor in hartje Breda

Laagdrempelig • vriendelijk • behulpzaam

Als alles gaat zoals u wilt, heeft u geen afspraken nodig. Maar het leven loopt vaak anders dan u denkt of hoopt. Op die momenten bent u blij en opgelucht dat uw wensen vastliggen. Met een testament, huwelijkse voorwaarden of statuten staat u sterker, voorkomt u erger en beschermt u uzelf en uw dierbaren beter tegen conflicten.

‘Niet het gevoel bij een notaris aan tafel te zitten’

Op de mooie en verdrietige momenten in uw leven maken wij u het juridisch zo comfortabel mogelijk. Met oprechte interesse, ontspannen gesprekken en flexibele agenda’s. Zoals mijn vader vroeger als huisarts op huisvisite ging, zo komen wij ook bij mensen thuis. Op ons kantoor of in uw eigen vertrouwde omgeving: u heeft niet het gevoel bij een notaris aan tafel te zitten.

Bemiddeling bij echtscheiding en nalatenschap

Een echtscheiding of overlijden van een dierbare gaat samen met verdriet. Tegelijkertijd moet u uw hoofd koel houden en allerlei zaken regelen. Een lastige combinatie. U hoeft dit niet alleen te doen. Wij helpen u graag uw scheiding of erfenis af te wikkelen: netjes, onpartijdig en zonder vervelende conflicten.

swirl

Huis & hypotheek

Een huis op het oog? Of gekocht? Alleen nog een handtekening bij de notaris en u bent officieel eigenaar.

Wij regelen de koop-, leverings- en hypotheekakte en inschrijvingen bij het Kadaster.

swirl

Trouwen & samenleven

Gaat u samenwonen, trouwen of kiest u voor een geregistreerd partnerschap?

Maak afspraken en laat deze goed vastleggen, voordat het misgaat en er nare conflicten ontstaan.

swirl

Testament & erfenis

Wilt u duidelijkheid scheppen voor uw erfgenamen? Met een (levens)testament legt u uw wensen zwart op wit vast.

Een dierbare verloren? Wij wikkelen de erfenis praktisch en juridisch af.

swirl

Bedrijf & vereniging

Start u net met uw bedrijf of onderneemt u al een tijdje?

Als expert in ondernemingsrecht helpen we u onder andere met diverse rechtsvormen, aandelenoverdrachten en statutenwijzigingen.

afstempelen aandelen BV minimumkapitaal

Mag u het minimumkapitaal terug uit uw B.V. halen?

In 2012 is het B.V.-recht ingrijpend gewijzigd. Voorheen was het verplicht dat u minimumkapitaal in uw B.V. inbracht, een bedrag van tenminste €18.000,-. Met de komst van de zogenaamde FLEX B.V. is dit komen te vervallen. Dat betekent dat iedereen in theorie met slechts één eurocent een B.V. kan oprichten.

Wat betekent dit voor B.V. ’s die vóór 2012 zijn opgericht?

Wanneer u bijvoorbeeld in 2010 heeft gekozen voor de ondernemingsvorm Besloten Vennootschap, heeft u destijds een verplicht minimumbedrag van €18.000,- in de onderneming gebracht. Omdat dit inmiddels dus geen verplichting meer is, mag u dit bedrag alsnog kosteloos uit de B.V. halen.

Afstempelen van aandelen

Het minimumbedrag uit uw organisatie onttrekken wordt ook wel ‘afstempelen op aandelen’ genoemd. Dit is eigenlijk niets anders dan het verlagen van de nominale waarde van de aandelen.

Praktijkvoorbeeld

Iemand richt in 2010 een BV op en stort – in dat jaar nog verplicht – € 18.000,– aan aandelen: 180 aandelen van € 100,–.
Deze persoon heeft kortgeleden gehoord dat hij belastingvrij € 18.000,– uit zijn B.V. kan halen. In overleg met zijn accountant besluit deze persoon de aandelen ‘af te stempelen’ tot € 1,– per aandeel. Op ieder aandeel betaalt hij dus € 99,– terug, in totaal € 17.820,– (180 x € 99,–). Hij houdt dan uiteindelijk € 180,– aan gestort aandelenkapitaal over.

Van Den Brekel Notariaat informeert u graag over de mogelijkheden en kansen voor uw organisatie.

Wat zijn de voorwaarden van het afstempelen van aandelen van uw B.V.?

Wil dit zeggen dat u zomaar gratis €18.000,- uit uw B.V. mag onttrekken? Nee, er moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan om dit belastingvrij te mogen doen:

  • De statuten van uw Besloten Vennootschap moeten worden gewijzigd. In het praktijkvoorbeeld hierboven staat in de huidige statuten dat de nominale waarde van de aandelen € 100,– bedraagt. Als u wilt afstempelen tot bijvoorbeeld € 0,01, dan moet de nominale waarde van de aandelen in de statuten ook op € 0,01 worden gesteld.
  • Voor de afstempeling moet voldaan zijn aan de zogenaamde uitkeringstoets. Dat wil zeggen dat de B.V. na afstempeling en uitkering van het bedrag aan de aandeelhouder(s) in staat moet zijn om de opeisbare schulden te voldoen. Ook eventueel opgebouwde pensioenaanspraken mogen geen gevaar lopen als de afstempeling heeft plaatsgevonden.

Bekijk ook deze korte video, waarin Joep van den Brekel uitleg geeft over het afstempelen van aandelen.

Hoger voordeel bij afstempeling

In sommige gevallen valt het voordeel bij afstempeling nog hoger uit. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de aandelen bij de oprichting van de B.V. niet met eigen geld zijn volgestort, maar met geleend geld. Dat geld is terugbetaald door geld terug te lenen van de B.V. om vervolgens de oorspronkelijke lening af te lossen (het zogenaamde kasrondje).  Over de schuld aan de B.V. moet namelijk een zakelijke rente worden betaald. Deze zakelijke rente is niet aftrekbaar, terwijl de B.V. de rente wel moet aanmerken als winst. Hier dient dus vennootschapsbelasting over betaald te worden. U kunt dan profiteren van de afstempeling en op een goedkope manier de schuld aan de B.V. aflossen. U betaalt dan ook geen (niet aftrekbare) rente meer aan de B.V.

Wilt u weten of het afstempelen van aandelen interessant is voor u?

Onder (strikte) voorwaarden is het dus zeker mogelijk belastingvrij geld uit uw BV te halen. Wij helpen u daarin graag verder op weg. Aarzel niet een neem gerust contact met ons op voor overleg en advies.

Lees het volledige artikel