Een levenstestament, wat is het en wat kunt u ermee?

Een groot misverstand over het levenstestament is dat het een bijzondere vorm van een testament is. Dat klopt niet. Een levenstestament is niets anders dan een volmacht tijdens leven. Er zijn twee soorten volmachten: met de ene volmacht machtigt u iemand om uw medische en persoonlijke zaken te behartigen, bijvoorbeeld als u een ingrijpende operatie moet ondergaan. Met de andere volmacht geeft u iemand anders een machtiging om uw financiële zaken te regelen, bijvoorbeeld het beheren van uw bankrekening of de verkoop van uw woning.

Wanneer is een levenstestament van belang?

U kunt in uw leven op het punt komen te staan dat u niet meer voor uzelf kunt zorgen, door dementie, ziekte of een ongeluk. Als zo’n situatie zich voordoet en u niks hebt geregeld, zit er vaak niets anders op dan de rechter een curator, bewindvoerder of mentor te laten benoemen. Zo’n procedure is stressvol en emotioneel. De curator moet elke euro die namens u wordt uitgegeven verantwoorden aan de rechter. Op zich natuurlijk een goede zaak, maar wel belastend en moeilijk te verteren voor uw partner, waarmee u al jaren bent getrouwd.

Hoe wilt ú dat uw zaken geregeld worden?

Veel mensen weten eigenlijk wel wat ze willen (en niet willen!) als ze door ziekte of anderszins niet meer in staat zijn hun eigen zaken te regelen. Helaas leggen ze dit vaak niet vast. Sinds 2010 bestaat de mogelijkheid een levenstestament op te stellen bij de notaris. Daarin kunt u een aantal zaken vastleggen als er tijdens leven iets (naars) met u gebeurt.

Wat kan ik allemaal in een levenstestament vastleggen?

In een levenstestament legt u vast wie uw belangen behartigt, als u dit zelf niet meer kunt. U geeft deze zogenaamde ‘executeur tijdens leven’ een notariële volmacht om ervoor te zorgen dat de zaken zoveel mogelijk verlopen conform uw eigen wensen.

Onderdeel van uw levenstestament zijn onder andere wensen ten aanzien de verkoop van uw woonhuis, welke meubels weg mogen en welke meegaan naar een eventueel nieuwe woning. Ook financiële wensen kunnen kenbaar worden gemaakt. U kunt bijvoorbeeld verzoeken uw schenkingen voort te (laten) zetten.

Wie neemt persoonlijke beslissingen voor u?

Maar denk naast financiële beslissingen ook aan meer persoonlijke zaken, zoals: wie mag er medische beslissingen nemen als uzelf uw wil niet meer kunt bepalen en wie machtigt u dan om uw beslissingen te nemen? Hierbij kunt u denken aan:

  • euthanasievraagstukken in overleg met de (huis-)arts.
  • maar ook: ‘wie zorgt er voor mijn huisdieren?’

Toezichthouder op de volmacht

Als u wilt voorkomen dat de volmacht door de gemachtigde wordt misbruikt, kunt u ook een toezichthouder benoemen. Deze controleert dan de gemachtigde als u daar (door bijvoorbeeld dementie) niet toe in staat bent. In het levenstestament kunt u dan specifiek opnemen dat de toezichthouder toestemming moet geven voor bepaalde transacties, zoals de verkoop van het woonhuis of de verkoop van aandelen.

Voor wie is een levenstestament van belang?

Voor iedereen die voor u zorgt is het van belang om te weten wat uw wensen zijn. Dit geldt niet alleen voor uw partner, kinderen en naaste familie, maar ook voor uw huisarts en andere zorghulpverleners.

Vervangt het een levenstestament het testament?

Zeker niet. Het gewone testament en het levenstestament horen bij elkaar en vullen elkaar aan. Een levenstestament werkt echter tijdens uw leven. Een testament heeft pas werking na het overlijden. In zo’n testament legt u vast wie uw erfgenamen zijn en wie eventueel tot executeur wordt benoemd bij overlijden.

Er komt heel wat kijken bij het opstellen van een (levens)testament

We hebben u in dit stuk al veel verteld over het levenstestament, maar grote kans dat u nog met vragen zit. Het is namelijk best een ingewikkeld én moeilijk onderwerp, waar veel bij komt kijken. We nodigen u dan ook van harte uit om uw vragen aan ons te stellen. Per mail, telefonisch, maar beter nog tijdens een persoonlijk gesprek in ons notariskantoor in Breda.

Neem gerust contact met ons op.