Waarom is een samenlevingscontract verstandig als je samen een huis koopt?

Heb je samen met je grote liefde een huis gekocht en ben je nog niet getrouwd? Dan is het heel verstandig een samenlevingscontract op te laten stellen. Trouwen kan natuurlijk ook, maar misschien zijn jij en je partner daar nog niet aan toe. 

 

Bedenk ook dat trouwen vaak duurder is dan het opstellen van een samenlevingscontract. Vanaf 2018 is trouwen ook extra ingewikkeld, omdat je vanaf dit jaar niet meer automatisch in gemeenschap van goederen trouwt. Als je niet wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap (is nagenoeg hetzelfde als een huwelijk) wilt aangaan, maar wel gaat samenwonen, dan is het heel verstandig om een samenlevingscontract af te sluiten.

[su_spacer size=”10″]Afspraken vastleggen

In een samenlevingscontract kunt je vastleggen hoe de kosten van de huishouding worden verdeeld en wie de hypotheekrente betaalt. Omdat het al een paar jaar verplicht is om af te lossen op je hypotheek is het ook aan te raden op papier te zetten wie welk bedrag betaalt aan aflossingen van je hypotheekschuld. Dat gaat zeker een rol spelen als jullie inkomens nu of in de toekomst uiteen lopen.

[su_spacer size=”10″]Eigendomsverhouding

Bij de aankoop van je huis moet je ook nadenken over de eigendomsverhouding: wie wordt voor welk percentage eigenaar van het huis? Belangrijk daarbij is dat je de eigendomsverhouding binnen de bandbreedte 40 – 60% laat vallen. Daarmee voorkom je dat je overdrachtsbelasting moet betalen als je uit elkaar zou gaan en één van jullie eigenaar wordt van het huis.

[su_spacer size=”10″]Praktijkvoorbeeld

De één is eigenaar voor 70%, de ander voor 30%. Je verbreekt de relatie en degene met de 30% wordt eigenaar van de woning. Dat wil dat zeggen dat deze persoon 2% overdrachtsbelasting betaalt over 70% van de waarde van jullie woning! Wanneer je binnen de bandbreedte van 40 – 60% blijft, hoef je helemaal geen overdrachtsbelasting te betalen als je uit elkaar gaat.

[su_spacer size=”10″]Schuldbekentenis

Maar wat als één van jullie (veel) meer geld in de woning steekt dan de ander? Ook dan kun je prima samen voor de helft eigenaar van de woning worden. Het is dan wel heel verstandig om in een schuldbekentenis vast te leggen hoeveel het verschil bedraagt. Ook kun je in deze schuldbekentenis vastleggen of bij een overlijden dit verschil wel of niet wordt kwijtgescholden.

[su_spacer size=”10″]Overlijden

Over overlijden gesproken: wanneer je niks hebt geregeld als één van jullie (onverwacht of niet) komt te overlijden, is het leed vaak niet te overzien. Zonder testament gaat de helft van de woning namelijk naar je ouders en eventuele broers en/of zussen. Hebben jullie kinderen? Dan gaat de erfenis naar hen en ben je dus afhankelijk van je kinderen geworden. Laat je dus altijd goed adviseren over een testament.

[su_spacer size=”10″]Partnerpensioengerechtigde

Terug naar het samenlevingscontract: in dit contract kun je elkaar aanwijzen als partnerpensioen-gerechtigde. Je hebt dan recht op pensioen als één van jullie overlijdt. Let op! Je moet dit wel melden bij de pensioenfondsen van je huidige én vorige werkgevers. De meeste instanties stellen een notarieel samenlevingscontract als voorwaarde. Je profiteert dan vaak ook van secundaire arbeidsvoorwaarden.

[su_spacer size=”10″]Andere voordelen

Aan een samenlevingscontract zitten ook diverse andere voordelen. Zo heeft de langstlevende na overlijden van de partner recht op een grote belastingvrijstelling, die in dit jaar (2018) ruim € 643.000,– bedraagt.

Wil je meer informatie over een samenlevingscontract? Neem dan contact met op ons op!