Wilt u voorkomen dat uw erfenis bij uw ex-partner terechtkomt?

Wanneer u gescheiden bent en samen kinderen heeft, blijft u altijd aan elkaar verbonden. Dat is logisch. Maar wist u ook dat u financieel aan elkaar verbonden blijft wanneer u hier zelf geen stokje voor steekt? De mogelijkheid bestaat namelijk dat uw erfenis na uw overlijden bij uw ex-partner terechtkomt.

Bent u goed geïnformeerd? 

Regelmatig ontvang ik mensen in mijn praktijk die zich een hoedje schrikken wanneer ik ze dit vertel. Helaas kom ik deze situatie nog te vaak tegen: mensen zijn bij hun echtscheiding niet voldoende geïnformeerd door hun advocaat of mediator. Ze zijn zich onbewust van de erfrechtelijke gevolgen van hun echtscheiding. 

Hoe zit het dan precies met uw erfenis? 

Het is niet standaard dat uw ex-partner na uw overlijden een deel van uw erfenis ontvangt, maar in bijzondere gevallen kan dit wel voorkomen. Stel, u heeft samen met uw ex-partner twee kinderen. U overlijdt en zij krijgen als directe erfgenamen dus beiden een deel van uw erfenis. Maar, dan komt vervolgens ook een van uw kinderen te overlijden. In dat geval gaat de erfenis ook weer naar het nageslacht, maar als hij of zij geen kinderen heeft, dan is de overblijvende ouder volgens het wettelijke erfrecht voor de helft erfgenaam, samen met uw andere kind. 

U kunt voorkomen dat uw erfenis naar uw ex-partner gaat 

Misschien gaan u en uw ex-partner op een goede manier met elkaar om, maar het nalaten van uw erfenis, dat gaat waarschijnlijk een beetje ver. Gelukkig kan het voorkomen worden, door dit specifiek in uw testament op te laten nemen. Door middel van de zogenaamde tweetrapsmaking kunt u laten opnemen dat de erfenis bij overlijden níet naar de ex-partner, maar naar uw andere kind gaat.  

Erfrecht bij minderjarige kinderen 

Maar hoe zit het met uw erfenis wanneer u minderjarige kinderen heeft? In dat geval komt het vermogen bijvoorbeeld op een spaarrekening van uw kind terecht, maar in de wet staat dat een ouder recht heeft op het rendement op dit vermogen. Dit wordt het ouderlijk vruchtgenot genoemd. Zolang uw kind minderjarig is, ontvangt uw ex-partner dit rendement dus en dat hoeft niet terugbetaald te worden zodra het kind 18 wordt. 

Kunt u het ouderlijk vruchtgenot omzeilen? 

Ja, gelukkig is er ook voor deze ongewenste situatie een oplossing. In de erfenis wordt opgenomen dat de ex-partner geen recht heeft op het ouderlijk vruchtgenot. Het rendement op de erfenis blijft dus eigendom van de kinderen.  

Tip! Stel een bewindvoerder in voor het vermogen van uw kinderen  

Wat ik mensen die gaan scheiden of gescheiden zijn ook altijd aanraad is om iemand anders dan de ex-partner het vermogen van hun kinderen te laten beheren. Deze bewindvoerder kan bijvoorbeeld een ander familielid zijn en deze beheert het vermogen totdat de kinderen 23 jaar zijn. Op deze leeftijd zijn zij beter in staat om het geld op een goede manier te benutten (Op je 18e kan het kopen van een glimmende Ferrari namelijk best verstandig lijken).   

Gaat u scheiden? 

Laat u goed informeren. Ook als u en uw ex-partner op goede voet staan, is het verstandig uw testament persoonlijk met een notaris te bespreken (dus zonder de ander erbij). Wilt u uw testament laten beoordelen? Wij helpen en adviseren u graag, de koffie staat klaar! 

Neem voor meer informatie contact met ons op.