Coronamaatregelen Van den Brekel Notariaat

In verband met de aangescherpte regels van de overheid neemt ook ons kantoor nadere maatregelen die u als cliënt en ook ons moeten beschermen tegen het virus.

Thuiswerken en vragen stellen

We hebben ervoor gekozen ons personeel zo veel als mogelijk thuis te laten werken. Ons kantoor is wel bezet met het secretariaat en ook de notaris is aanwezig. Wij vragen u vriendelijk niet noodzakelijke bezoeken aan ons kantoor uit te stellen tot een geschikter moment. Ook vragen wij u in verband met het thuiswerken uw vragen zoveel als mogelijk per mail te stellen. Het kan zijn dat u (tijdelijk) wat langer op een reactie moet wachten dan gebruikelijk is. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Besprekingen en het passeren van akten

Besprekingen willen wij zoveel als mogelijk door laten gaan, maar dan niet op kantoor, maar telefonisch of desgewenst middels Skype, Zoom of een andere door u gewenste videocommunicatietool.

Het passeren van akten laten wij zoveel als mogelijk doorgang vinden, maar met inachtneming van de volgende veiligheidsmaatregelen:

  • Waar mogelijk werken wij met volmachten, zodat de akten ‘intern’ op kantoor kunnen worden gepasseerd.
  • De akten worden vooraf telefonisch, al dan niet middels Skype, Zoom of een ander videokanaal door de notaris met u doorgenomen.
  • Nadat de akte(n) met u is/zijn doorgenomen, hoeft u alleen nog op kantoor te komen om de volmacht te tekenen. Dat zal heel kort zijn, met gepaste afstand (minimaal 1,5 meter) zodat uw en onze veiligheid zoveel als mogelijk worden gewaarborgd.
  • Sommige akten lenen zich niet voor een volmacht, zoals een testament. Een wetsartikel biedt de mogelijkheid om deze akte ook te passeren zonder dat u een handtekening hoeft te plaatsen. Dat geldt zeker voor iemand die besmet is met het coronavirus, maar kan ook gelden als er sprake is van een complete lockdown.

De volmachten en de extra tijd die met de maatregelen zijn gemoeid zullen wij uiteraard niet bij u doorrekenen.  Uw gezondheid gaat ook ons namelijk aan het hart. Heeft u nog vragen, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen op 076 – 523 27 00 of stuur een mail naar info@vandenbrekelnotariaat.nl.