Regelmatig maak ik in mijn praktijk mee dat advocaten of mediators mensen bij een echtscheiding niet of onvoldoende informeren over de erfrechtelijke gevolgen van hun echtscheiding. Vaak schrikken mensen zich een hoedje wanneer ze van mij horen dat ze na hun echtscheiding nog altijd (financieel) via hun kinderen aan elkaar verbonden zijn én blijven.

 

Praktijkvoorbeeld

Vorige week had ik een stel aan tafel voor de verdeling van hun woonhuis. Samen hebben zij twee kinderen. Ze reageerden zichtbaar verbaasd op het feit dat na hun echtscheiding het risico bestaat dat – wanneer één van hen overlijdt – de erfenis via hun kinderen bij hun ex-partner terecht komt. Bij het overlijden van vader of moeder worden de kinderen namelijk direct erfgenaam. Komt vervolgens één van de kinderen te overlijden en heeft dit kind zelf geen nageslacht, dan is de overblijvende ouder volgens het wettelijke erfrecht voor de helft erfgenaam, samen met het andere kind.

Tweetrapsmaking

Deze ongewenste situatie kun je voorkomen door in een testament een zogenaamde tweetrapsmaking op te nemen. In deze bepaling kun je vastleggen dat als één van de kinderen na vader of moeder overlijdt, de erfenis niet naar de andere ouder gaat, maar naar het andere kind.

Ouderlijk vruchtgenot

Een ander probleem dat aan de orde kwam, was het zogenaamde ouderlijk vruchtgenot. In de wet staat dat een ouder het rendement (het ouderlijk vruchtgenot) heeft over het vermogen van minderjarige kinderen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de rente op een spaarrekening. Dit rendement hoeft de ouder niet terug te geven als het kind 18 is.

Oplossing

Gelukkig is er ook voor dit probleem een oplossing. In de erfenis is nu opgenomen dat de ex-partner geen recht heeft op het ouderlijk vruchtgenot, zodat het rendement op de erfenis eigendom blijft van de kinderen. Daarnaast adviseerde ik meneer en mevrouw in hun testament op te nemen dat de ex-partner niet het vermogen beheert van de minderjarige kinderen als de ander komt te overlijden. In plaats daarvan beheert nu een familielid als bewindvoerder het vermogen van de minderjarige kinderen. Dit bewind loopt door tot de kinderen 23 jaar zijn, om te voorkomen dat ze direct op hun 18de verjaardag hun erfenis uitgeven aan die zeer gewenste Ferrari of cabrio.

Tot slot wees ik mijn cliënten erop dat ze het testament ook altijd persoonlijk (en dus zonder de ander) kunnen bespreken en/of passeren (ondertekenen).

Gaat u scheiden?

Laat uw testament en/of persoonlijke situatie beoordelen door ons kantoor. Wij helpen en adviseren u graag. Neem voor meer informatie contact met ons op.