Testament en erfenis

Voor uw dierbaren is het fijn te weten wat u wilt

Stel dat u ziek of onbekwaam wordt, of er plots niet meer bent. U helpt uw dierbaren door op tijd duidelijk te maken wat u wel en niet wilt. U kunt dit niet vroeg genoeg in een (levens)testament laten vastleggen. Wie weet wat het leven voor u in petto heeft. Bent ú degene die een dierbare verliest, dan helpen wij u de nalatenschap snel en correct af te wikkelen: van verklaring van erfrecht tot uitbetaling.

testament en erfenis

Testament en erfenis

Voor uw dierbaren is het fijn te weten wat u wilt

Stel dat u ziek of onbekwaam wordt, of er plots niet meer bent. U helpt uw dierbaren door op tijd duidelijk te maken wat u wel en niet wilt. U kunt dit niet vroeg genoeg in een (levens)testament laten vastleggen. Wie weet wat het leven voor u in petto heeft. Bent ú degene die een dierbare verliest, dan helpen wij u de nalatenschap snel en correct af te wikkelen: van verklaring van erfrecht tot uitbetaling.

Testament

In uw testament leggen we vast wie uw erfgenamen zijn, hoe u uw nalatenschap verdeelt en wie de executeur is. Stelt u geen testament vast, dan komt uw nalatenschap bij uw wettelijke erfgenamen terecht. Door een testament op te stellen, neemt u de regie in eigen handen en bepaalt u zelf wie uw erfgenamen zijn. U kunt hierbij dus afwijken van de wettelijke regeling.

Levenstestament

Waar een testament ná overlijden ingaat, geldt het levenstestament bij leven. We omschrijven wie uw belangen behartigt als u ziek wordt en zelf geen beslissingen kunt nemen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met uw huis, financiën en huisdieren? En wie is gemachtigd medische beslissingen te nemen? Uw ‘executeur tijdens leven’ zorgt ervoor dat alles volgens uw wens verloopt.

Testament na scheiding

Het is niet prettig als uw ex-partner van u erft, terwijl u dat niet wilt. Vaak staat er in een testament een ontsnappingsclausule. Deze houdt in dat uw ex-partner niet erft als u gescheiden bent of de samenleving verbroken is. Laat uw testament voor de zekerheid controleren en aanpassen, zodat uw ex-partner geen aanspraak op uw erfenis kan maken. Ook niet via uw kinderen.

Verklaring van erfrecht

Na het overlijden van uw dierbare heeft u vaak een verklaring van erfrecht nodig. Hierin staat wie overleden is, wie erven en wie gemachtigd is de erfenis af te wikkelen. Banken en verzekeraars vragen hier vaak om. Voordat we deze verklaring afgeven, controleren we het Centraal Testamentenregister en de persoonsgegevens van de overledene en erfgenamen.

Aangifte erfbelasting

Wij helpen u ook graag met de aangifte erfbelasting. Na afgifte van de verklaring van erfrecht inventariseren we alle bezittingen en schulden voor de aangifte erfbelasting, per de overlijdensdatum. U moet erfbelasting betalen over de waarde van de bezittingen min de schulden. De hoogte hangt o.a. af van uw relatie tot de overledene en eventuele vrijstellingen.

Afwikkeling nalatenschap

Pas nadat alle schulden en vorderingen vereffend zijn, wordt de nalatenschap verdeeld. Nadat de omvang van de erfenis vastgesteld is en de aangifte erfbelasting ingediend is, betaalt u de successierechten en openstaande schulden. Daarnaast int u de bedragen die derden aan de overledene verschuldigd zijn.

Advies van uw notaris

Wie zijn uw erfgenamen als u geen testament laat opmaken?

Levenstestament, euthanasieverklaring, medische volmacht: wat is het verschil?

Hoeveel erfbelasting moeten erfgenamen nu eigenlijk betalen?

Mediation nodig

bij nalatenschap?

Verwacht u conflicten bij de af-wikkeling van een nalatenschap?

Kies voor onpartijdige bemiddeling. Bel 076 - 523 27 00
of stuur ons een e-mail.

Alles veilig geregeld in uw digitale privékluis

Orden en bewaar belangrijke toegangscodes en documenten in uw digitale kluis. Veilig, handig en 24/7 bereikbaar!

Joep van den Brekel | Van den Brekel Notariaat

Contact familierecht:

Joep van den Brekel

Vragen over testament of erfenis? Bel me gerust op 076 - 523 27 00 of maak een afspraak.

Mediation nodig bij nalatenschap?

Verwacht u conflicten bij de af-wikkeling van een nalatenschap?

Kies voor onpartijdige bemiddeling.
Bel 076 - 523 27 00 of stuur ons een e-mail.

Alles veilig geregeld in uw digitale privékluis

Orden en bewaar belangrijke toegangscodes en documenten in uw digitale kluis. Veilig, handig en 24/7 bereikbaar!

Joep van den Brekel | Van den Brekel Notariaat

Contact familierecht: Joep van den Brekel

Vragen over testament of erfenis? Ik adviseer u graag en regel alle verplichte, notariële akten. Bel me gerust op 076 - 523 27 00 of maak gelijk een afspraak.