Schenken op papier, meer plezier van uw nalatenschap

Heeft u al nagedacht over uw nalatenschap? En wat de beste en gunstigste manier is om uw vermogen aan uw erfgenamen over te dragen? Zet een bezoek aan Van den Brekel Notariaat op uw lijst met goede voornemens, want na de drukke decembermaand hebben we aan het begin van het jaar alle tijd voor u. 

Maak direct een afspraak of lees verder en kom meer te weten over schenkingen doen. 

Schenken versus erven 

Veel mensen kiezen ervoor om hun vermogen te schenken, meestal aan hun kinderen. De voornaamste redenen hiervoor zijn: 

  • U kunt uw kinderen financieel ondersteunen op het moment dat zij het dringend nodig hebben. 
  • Een erfenis gaat gepaard met verdriet, maar door te schenken kunt u er samen met uw kind(eren) nog van genieten, en zien dat het geld goed terechtkomt. 
  • Wanneer uw vermogen vrijkomt na uw overlijden, betalen uw kinderen erfbelasting. Wanneer u schenkt volgens de geldende regels, hoeft er geen belasting betaald te worden. 
schenken en erfrecht familie

Schenken ‘met de warme hand’ 

Veel mensen hebben een voorkeur voor ‘schenken met de warme hand’, omdat ze zelf nog kunnen meemaken wat er met hun geld gebeurt.  U helpt uw kinderen door een nieuwe woning mee te financieren bijvoorbeeld.  Daarnaast is ‘schenken met de warme hand’ goedkoper, omdat u er niet voor naar een notaris hoeft. U mag op deze manier eenmalig een groot bedrag tot maar liefst €100.000, – schenken. Echter, is de voorwaarde dat dit bedrag wordt besteed aan de aflossing van een hypotheek of de aankoop van een woning.  

Schenken op papier; wat is het en hoe werkt het? 

Misschien is voor u ‘schenken met de warme hand geen optie, omdat u het geld niet direct kunt missen of omdat uw vermogen vastzit in aandelen of in ‘de stenen’. In dat geval is ‘schenken op papier een mooi alternatief. U laat dan bij de notaris vastleggen dat u een bepaald bedrag aan uw kinderen schuldig bent. U schenkt dit bedrag, maar leent het direct weer terug, waardoor er geen geldverkeer aan te pas komt. U als schenker, betaalt dan een rente (6%) over deze ‘schuld’ bij uw kind. Deze rente keert u jaarlijks uit aan uw kinderen, met een aantoonbare transactie (niet contant).  

Hoeveel mag u jaarlijks belastingvrij schenken? 

Als er niet meer wordt geschonken dan het vrijgestelde bedrag hoeft er géén schenkbelasting betaald te worden. Per jaar kan er belastingvrij zo’n € 5.500, – worden geschonken, daarboven is het tarief minimaal 10 % en boven de € 126.000, – betaalt u zelfs 20 % schenkbelasting. Wanneer uw kind onder de 40 jaar oud is, mag u hem of haar eenmalig zo’n €26.000, – schenken op papier. Het nadeel van deze grote schenking op papier is wel dat ook daar 6 % rente over betaald moet worden. Dat is omgerekend zo’n € 1.500, – per jaar (per kind).  

Geen erfbelasting over het op papier geschonken bedrag 

Over de op papier geschonken bedragen hoeft na uw overlijden geen erfbelasting meer betaald te worden. Als er bijvoorbeeld twintig jaar lang jaarlijks € 5.000, – aan de kinderen is geschonken, dan ontvangen zij € 100.000, – belastingvrij. Maar, ook als er meer wordt geschonken dan de vrijgestelde bedragen kan behoorlijk wat belasting worden bespaard. Als binnen de 10%-schijf wordt geschonken (in de ouders-kinderen relatie is dat tot € 126.000, – per jaar) kan een belastingvoordeel behaald worden van 10% per kind. Als er meer wordt geërfd dan € 126.000, – betalen zij 20 % erfbelasting. Het tarief voor de erfbelasting is namelijk hetzelfde als voor de schenkbelasting. 

U betaalt minder belasting, door minder vermogen 

Als schenker wordt u ‘armer’. Het klinkt misschien niet echt positief in de oren, maar het is juist gunstig. Uw vermogen in box 3 (waarin belasting over uw spaargeld, aandelen of een tweede woning wordt geheven) wordt kleiner wanneer u schenkt, waardoor u zelf minder belasting betaalt. Het is wel zo dat wanneer het vermogen van uw kinderen €30.000, – overstijgt (het dubbele indien zij gehuwd of samenwonend zijn), zij vermogensbelasting over hun spaargeld betalen. Toch is de schenking op papier dan nog steeds een goed idee, omdat meer rente (6 %) ontvangen wordt dan er aan belasting betaald hoeft te worden. Indien de schenking door uw kind wordt gebruikt voor de aflossing van een hypotheek, kunnen de maandlasten bovendien aanzienlijk verlaagd worden. 

Lager vermogen op papier is gunstig voor opname in een verzorgingstehuis 

Sinds 2013 is de wet van kracht gegaan dat mensen hun eigen vermogen eerst ‘op moeten eten’ voordat zij (volledig) gebruik kunnen maken van de Wlz (Wet langdurige zorg). U betaalt dan namelijk een eigen bijdrage op basis van de hoogte van uw vermogen. Deze loopt op tot ruim €2400, – per maand, bij een maximaal vermogen van €250.000, -. Dat wil zeggen dat u er baat bij heeft wanneer uw vermogen op papier zo laag mogelijk is. Door belastingvrij te schenken op papier, kost opname in een verzorgingstehuis u onder de streep minder.  

De voordelen van ‘schenken op papier’ op een rij: 

  • Schenken op papier is ook mogelijk wanneer u geen groot vrij vermogen hebt. 
  • Een geschikte optie wanneer het vermogen dat u wilt schenken vastzit in aandelen of stenen (bijvoorbeeld het huis waar u momenteel in woont). 
  • Uw kinderen betalen minder erfbelasting wanneer u overlijdt, u kunt uw kinderen dus effectief meer nalaten. 
  • Uw eigen bijdrage voor Wlz bij opname in een verzorgingstehuis wordt verlaagd. 

De 180-dagenregel; gaat schenken met voorbedachten rade tegen 

Wanneer u als schenker binnen 180 dagen na de schenking overlijdt, valt de schenking volgens de belastingdienst onder het reguliere erfrecht. Dat wil zeggen dat uw kinderen bovenop eventuele schenkbelasting alsnog erfbelasting betalen. Wanneer uw gezondheid sterk achteruitgaat, is het dus niet altijd verstandig om een grote schenking te doen.  

Wilt u persoonlijk advies? De koffie staat voor u klaar! 

Wilt u meer weten over schenken ‘met warme hand’ of ‘op papier’? En wat voor u persoonlijk de meest gunstige optie is? Maak een afspraak met onze erfrechtspecialist. De koffie staat voor u klaar en we luisteren graag naar uw verhaal.