Privacy verklaring

Van den Brekel Notariaat & Mediation is u graag zo goed mogelijk van dienst. Om deze dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen, hebben wij daarbij soms uw persoonlijke gegevens nodig. In uw en ons belang respecteren wij daarbij uw privacy. Van den Brekel Notariaat & Mediation volgt hiermee de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.

In deze privacyverklaring maken wij u duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij deze informatie opslaan en gebruiken en met wie wij deze informatie (kunnen) delen.

Persoonlijke informatie
U bezoekt onze website zonder ons te vertellen wie u bent of uw persoonlijke gegevens vrij te geven. Besluit u wél persoonlijke informatie met ons te delen, zodat wij bijvoorbeeld met u kunnen corresponderen, dan garandeert Van den Brekel Notariaat & Mediation dat deze informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Beveiliging en kwaliteit van informatie
Van den Brekel Notariaat & Mediation streeft naar het bewaken van kwaliteit, juistheid en volledigheid van persoonlijke informatie. We gebruiken daarom adequate technische beheerprocedures om informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Uw aanvraag voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie wordt dan ook zo snel mogelijk behandeld. Geeft u aan dat bepaalde informatie niet mag worden gebruikt voor verder contact, dan respecteren wij dat. Uw privacy blijft dus gewaarborgd. Voor zover nodig meldt Van den Brekel Notariaat & Mediation de persoonsgegevensverwerking bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Cookies
 Bezoekt u onze website, dan kan van den Brekel Notariaat & Mediation deze informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie. Het opslaan van deze tijdelijke gegevens helpt ons de inhoud van de website beter af te stemmen op uw wensen en het gebruikersgemak te vergroten. Cookies blijven bewaard zolang u uw internetbrowser geopend heeft. Beëindigd u uw browser, dan wordt de cookie verwijderd.

Links naar andere sites
De website van Van den Brekel Notariaat & Mediation bevat links naar websites van anderen. Wij dragen geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van gegevens op deze sites.

Contact
Heeft u vragen en/of opmerkingen over het privacy beleid van Van den Brekel Notariaat & Mediation? U vindt op onze contactpagina al onze gegevens. Natuurlijk waarderen wij uw suggesties! Aarzel daarom niet en vertel het ons als wij onze service nog kunnen verbeteren.

Tot slot
Van den Brekel Notariaat & Mediation heeft het recht om deze privacyverklaring te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke verandering maken we kenbaar op onze website.