Bedrijf, stichting en vereniging

Heeft u ook juridisch uw zaken goed voor elkaar?

Uw drijfveer om een bedrijf, stichting of vereniging op te richten en te besturen, is passie. Voor een product, dienst, goed doel, hobby, politieke of geloofsovertuiging. In die passie ligt uw kracht. Die van ons ligt in het ondernemingsrecht. We denken actief met u mee en geven advies. We stellen akten op en informeren u over wetswijzigingen. Zodat u vrij bent al uw tijd in uw passie te steken.

Bv oprichten

Welke rechtsvorm past het beste bij uw bedrijf? Met een bedrijf zónder rechtspersoonlijkheid bent u privé aansprakelijk voor ondernemingsschulden.
Bij een bedrijf mét rechtspersoonlijkheid is de bv aansprakelijk. Blijkt een bv voor u de juiste keuze? Wij stellen de akte van oprichting en statuten op. Na ondertekening en inschrijving bij de KvK is uw nieuwe bedrijf een feit.

Aandelen overdragen

Het overdragen van aandelen gebeurt via een notariële akte. Daarbij moet het bestuur van de bv de overdracht erkennen. Wilt u aandelen overdragen omdat u uw bedrijf verkoopt, er een aandeelhouder vertrekt of u medewerkers een kans gunt om zich in uw onderneming in te kopen? Met een akte en bestuurlijke erkenning bent u vrij om uw aandelen over te dragen.

Stichting of vereniging oprichten

Heeft u geen winstoogmerk maar een ander doel en twijfelt u tussen een stichting en vereniging? Wij adviseren u en omschrijven de statuten daarna in een akte van oprichting. Hierin staan o.a. het doel, de verplichtingen voor leden, de benoemings- en ontslagprocedure voor bestuurders en het huishoudelijk reglement. Na ondertekening van deze akte en na inschrijving bij de KvK is het bestaan van uw stichting of vereniging officieel.

Statuten wijzigen

Bij een organisatiewijziging bent u verplicht de statuten van uw bv, stichting of vereniging te wijzigen. Bijvoorbeeld als uw bedrijf besluit bijzondere aandelen uit te geven of een Raad van Commissarissen aan te stellen. Of als u de naam of het reglement van uw stichting wilt wijzigen. Wij leggen de statutenwijziging vast in een notariële akte en registreren deze bij de KvK.

Advies van uw notaris 

BV, VOF of eenmanszaak?

Wat is het nut van een aandeelhoudersovereenkomst?

Afstempelen van aandelen - snel geld verdienen?

Meer weten:

Vraag een offerte aan!

Beantwoord onze vragen en u ontvangt uw offerte binnen één werkdag.

Digizeker:

Uw digitale privékluis

Orden en bewaar uw belangrijke toegangscodes en documenten in uw digitale kluis. Veilig, handig en 24/7 bereikbaar!

Felix Segers

Specialist ondernemingsrecht:

Felix Segers

Heeft u advies en/of een notariële akte nodig?

Bel gerust 076 - 523 27 00
of stuur me een e-mail.

afstempelen aandelen BV minimumkapitaal

Mag u het minimumkapitaal terug uit uw B.V. halen?

In 2012 is het B.V.-recht ingrijpend gewijzigd. Voorheen was het verplicht dat u minimumkapitaal in uw B.V. inbracht, een bedrag van tenminste €18.000,-. Met de komst van de zogenaamde FLEX B.V. is dit komen te vervallen. Dat betekent dat iedereen in theorie met slechts één eurocent een B.V. kan oprichten.

Wat betekent dit voor B.V. ’s die vóór 2012 zijn opgericht?

Wanneer u bijvoorbeeld in 2010 heeft gekozen voor de ondernemingsvorm Besloten Vennootschap, heeft u destijds een verplicht minimumbedrag van €18.000,- in de onderneming gebracht. Omdat dit inmiddels dus geen verplichting meer is, mag u dit bedrag alsnog kosteloos uit de B.V. halen.

Afstempelen van aandelen

Het minimumbedrag uit uw organisatie onttrekken wordt ook wel ‘afstempelen op aandelen’ genoemd. Dit is eigenlijk niets anders dan het verlagen van de nominale waarde van de aandelen.

Praktijkvoorbeeld

Iemand richt in 2010 een BV op en stort – in dat jaar nog verplicht – € 18.000,– aan aandelen: 180 aandelen van € 100,–.
Deze persoon heeft kortgeleden gehoord dat hij belastingvrij € 18.000,– uit zijn B.V. kan halen. In overleg met zijn accountant besluit deze persoon de aandelen ‘af te stempelen’ tot € 1,– per aandeel. Op ieder aandeel betaalt hij dus € 99,– terug, in totaal € 17.820,– (180 x € 99,–). Hij houdt dan uiteindelijk € 180,– aan gestort aandelenkapitaal over.

Van Den Brekel Notariaat informeert u graag over de mogelijkheden en kansen voor uw organisatie.

Wat zijn de voorwaarden van het afstempelen van aandelen van uw B.V.?

Wil dit zeggen dat u zomaar gratis €18.000,- uit uw B.V. mag onttrekken? Nee, er moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan om dit belastingvrij te mogen doen:

  • De statuten van uw Besloten Vennootschap moeten worden gewijzigd. In het praktijkvoorbeeld hierboven staat in de huidige statuten dat de nominale waarde van de aandelen € 100,– bedraagt. Als u wilt afstempelen tot bijvoorbeeld € 0,01, dan moet de nominale waarde van de aandelen in de statuten ook op € 0,01 worden gesteld.
  • Voor de afstempeling moet voldaan zijn aan de zogenaamde uitkeringstoets. Dat wil zeggen dat de B.V. na afstempeling en uitkering van het bedrag aan de aandeelhouder(s) in staat moet zijn om de opeisbare schulden te voldoen. Ook eventueel opgebouwde pensioenaanspraken mogen geen gevaar lopen als de afstempeling heeft plaatsgevonden.

Bekijk ook deze korte video, waarin Joep van den Brekel uitleg geeft over het afstempelen van aandelen.

Hoger voordeel bij afstempeling

In sommige gevallen valt het voordeel bij afstempeling nog hoger uit. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de aandelen bij de oprichting van de B.V. niet met eigen geld zijn volgestort, maar met geleend geld. Dat geld is terugbetaald door geld terug te lenen van de B.V. om vervolgens de oorspronkelijke lening af te lossen (het zogenaamde kasrondje).  Over de schuld aan de B.V. moet namelijk een zakelijke rente worden betaald. Deze zakelijke rente is niet aftrekbaar, terwijl de B.V. de rente wel moet aanmerken als winst. Hier dient dus vennootschapsbelasting over betaald te worden. U kunt dan profiteren van de afstempeling en op een goedkope manier de schuld aan de B.V. aflossen. U betaalt dan ook geen (niet aftrekbare) rente meer aan de B.V.

Wilt u weten of het afstempelen van aandelen interessant is voor u?

Onder (strikte) voorwaarden is het dus zeker mogelijk belastingvrij geld uit uw BV te halen. Wij helpen u daarin graag verder op weg. Aarzel niet een neem gerust contact met ons op voor overleg en advies.

Lees het volledige artikel