samengevoegd

Testament na echtscheiding

De ervaring wijst uit dat advocaten en mediators bij een echtscheiding zelden of nooit wijzen op het erfrechtelijke feit, dat mensen na echtscheiding nog via de kinderen aan elkaar verbonden blijven.

Een voorbeeld

Als u getrouwd bent geweest en twee kinderen samen hebt, zal er na de echtscheiding een risico bestaan, dat bij overlijden van één van de ex-echtgenoten de erfenis via de kinderen bij de ex-partner terecht komt. De kinderen zullen namelijk bij overlijden van hun vader of moeder meestal direct erfgenaam worden.

Als vervolgens één van de kinderen komt te overlijden én zelf geen kinderen heeft of een partner, dan zal de overblijvende ouder in dit voorbeeld voor de helft erfgenaam zijn (volgens het wettelijke erfrecht) en het andere kind voor de andere helft.

Dit gevolg kan worden voorkomen door in een testament een zogenaamde tweetrapsmaking op te nemen. In die bepaling kan vastgelegd worden, dat als één van de kinderen na hun vader of moeder overlijdt, deze erfenis niet doorerft naar de andere ouder, maar naar het andere kind. U kunt dus als het ware over uw graf regeren.

Een ander probleem is het zogenaamde ouderlijke vruchtgenot. In de wet is opgenomen, dat een ouder gedurende minderjarigheid het rendement (het ouderlijk vruchtgenot) heeft over het vermogen van zijn/haar minderjarige kinderen, bijvoorbeeld de rente op een spaarrekening.

Dit rendement hoeft een ouder niet (terug) te geven aan het kind als deze 18 is. Met andere woorden, de ex-partner steekt het zogenaamde ouderlijk vruchtgenot in zijn/haar eigen zak.

Ook voor dit probleem is een oplossing:in een testament kan de ex-partner het recht op het zogenaamde ouderlijk vruchtgenot ontnomen worden, zodat het rendement op uw erfenis aan uw eigen kinderen toekomt.

Teneinde te voorkomen, dat de ex-partner als ouder het vermogen beheert van uw minderjarige kind(eren) als u komt te overlijden kunt u in uw testament iemand aanwijzen die gedurende minderjarigheid als bewindvoerder het vermogen beheert van uw minderjarige kind(eren).

Desgewenst kunt u opnemen dat het bewind doorloopt tot na 18 jaar en bijvoorbeeld pas eindigt als de kinderen 23 jaar zijn.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of wilt u een offerte op maat voor uw testament na echtscheiding? Vul dan vrijblijvend ons offerteformulier in. Wij sturen u dan zo spoedig mogelijk een offerte. 

Contact

tel: 076 - 523 2700
Op dit moment (17:58 uur) zijn wij: