overlijden

 

Verklaring van erfrecht.

Na het overlijden van een dierbare hebt u meestal een verklaring van erfrecht nodig. Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin is vermeld wie er overleden is, wie de erfgenamen zijn en wie namens de erfgenamen gemachtigd is om de nalatenschap af te wikkelen.

Ons kantoor geeft een verklaring van erfrecht af na controle op de aanwezigheid van een testament bij het Centraal Testamenten Register. Daarnaast controleren wij de persoonsgegevens van de overledene en de erfgenamen.

Afhankelijk van de situatie kunnen deze onderzoeken enkele dagen tot enkele weken duren en soms zelfs langer als er erfgenamen in het buitenland moeten worden opgespoord.

Waarvoor is een verklaring van erfrecht nodig?

Als iemand overlijdt mag een bank de rekeningen ten name van de overledene blokkeren. Als de erfgenamen de rekening toch willen gebruiken om bijvoorbeeld betalingen te doen, dan hebben ze een verklaring van erfrecht nodig. Ook veel instanties vragen om een verklaring van erfrecht.

Ook wanneer de langstlevende echtgeno(o)t(e) het huis op haar of zijn naam wil zetten is een verklaring van erfrecht nodig. De verklaring van erfrecht wordt dan ingeschreven bij het kadaster.

Heeft u snel een verklaring van erfrecht nodig?

Vul dan het contactformulier in en retourneer deze, tezamen met de gevraagde gegevens, per e-mail of post.

Wilt u nadere informatie over de afwikkeling van de nalatenschap ontvangen, neem dan contact met ons op in en wij mailen u een checklist, waarin is vermeld wat u allemaal moet regelen na het overlijden.

 

Contact

tel: 076 - 523 2700
Op dit moment (17:57 uur) zijn wij: