overlijden

 

LEVENSTESTAMENT

Wat is een levenstestament?

Op een bepaald moment in uw leven kunt u op een punt komen, dat u niet meer voor u zelf kunt handelen, bijvoorbeeld door dementie, ziekte of een ongeluk. Veel mensen weten wat ze in dat geval willen, maar leggen dit niet vast. Sinds kort bestaat de mogelijkheid een levenstestament op te stellen bij de notaris. Daarin kunt u een aantal zaken vastleggen als er tijdens leven iets met u gebeurt.

Wat kan ik in een levenstestament vastleggen?

In een levenstestament legt u vast wie uw belangen behartigt, als u dit zelf niet meer kunt. U geeft deze zogenaamde "executeur tijdens leven" een notariële volmacht om aan de hand van de in uw levenstestament opgenomen leidraad ervoor te zorgen dat de zaken zoveel mogelijk verlopen conform uw eigen wensen.

Onderdeel van uw levenstestament zijn uw wensen ten aanzien van uw vermogen, uw woonhuis, inboedel, sieraden etcetera. U kunt daarbij aanwijzingen geven over de verkoop van uw woonhuis, welke meubels weg kunnen en welke meegaan naar een eventueel nieuwe woning. Ook uw wensen ten aanzien van de financiën kunt u kenbaar maken. Aks u gewend was om schenkingen te doen, kunt u bijvoorbeeld verzoeken deze schenkingen voort te (laten) zetten. Maar ook kunt u denken aan meer persoonlijke zaken als wie medische beslissingen mag nemen als u zelf uw wil niet meer kunt bepalen en wie u machtigt om beslissingen te nemen in overleg met de (huis-)arts als er een euthanasievraagstuk aan de orde komt. En ook belangrijk in voorkomende gevallen:wie zorgt er voor mijn huisdieren?

Wat is het verschil met een gewoon testament?

Het gewone testament en het levenstestament horen bij elkaar en vullen elkaar aan. Een levenstestament werkt echter tijdens uw leven. In deze akte geeft u aan wat voor u belangrijk is, voor het geval u uw wil om welke reden dan ook niet meer zelf kunt bepalen. Een testament heeft pas werking na uw overlijden. In zo'n testament legt u vast wie uw erfgenamen zijn en wie eventueel tot uw executeur wordt benoemd bij uw overlijden.

Moet ik mijn uitvaart ook vastleggen in een (levens-) testament?

Ook uw wensen ten aanzien van uw uitvaart maken deel uit van het (levens-) testament. In het testament wordt vastgelegd wie de uitvaart gaat regelen;In het levenstestament legt u vast wat uw specifieke wensen zijn. Het is raadzaam om deze wensen ook vast te leggen bij de uitvaartondernemer, zodat hiernaar kan worden verwezen in het (levens-) testament. Wilt u dan iets veranderen, dan kan dit met de uitvaartondernemer worden geregeld zonder tussenkomst van de notaris.

Voor wie is een levenstestament van belang?

Voor iedereen die voor u zorgt is het van belang om te weten wat uw wensen zijn. Dit geldt niet alleen voor uw partner, kinderen en naaste familie, maar ook voor uw huisarts en andere zorghulpverleners.

 

Contact

tel: 076 - 523 2700
Op dit moment (17:55 uur) zijn wij: